Menu

Reach verklaring van overeenstemming

We verklaren hiermee tevens dat onderdelen vervaardigd door Ubbink BV volledig overeenstemmen met de gerelateerde vereisten van de Europese Richtlijn (EC) 1907/2006 betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH).
 
  1. Binnen de structuur van de REACH richtlijnen is Ubbink een fabrikant van “ARTIKELEN” voor onze EU klanten (conform de ECHA definitie van artikelen zullen elektronische componenten worden beschouwd als artikelen). We vervaardigen geen “substanties” of “preparaten” en onze artikelen leiden niet tot het “opzettelijk vrijkomen van stoffen”. Daarom verwachten we geen registratie of pre-registratie of autorisatie-vereisten voor de door ons geleverde producten.
  2. Betreffende de vereisten van Artikel 33 van de REACH Verplichting tot communiceren van informatie over stoffen in artikelen verklaren we dat met uitzondering van voetnoot 1, geen van de SVHCs (de Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen) zoals door ECHA vrijgegeven voor autorisatie tot 27 juni 2018, aanwezig is in Ubbink producten.
  3. Als downstreamgebruiker voldoen we aan de verplichtingen en we vragen onze leveranciers om zeker te stellen dat alle chemische stoffen zijn geregistreerd in de REACH database. Om onze hoge standaard van productveiligheid te handhaven zullen we de implementatie van REACH door onze leveranciers controleren. Ook zullen we het updaten van de REACH SVHC lijst (zie voetnoot 2) nauwgezet monitoren. Tevens zullen we controleren of onze producten stoffen van de REACH Restricted Substance lijst bevatten (zie voetnoot 3).
Voetnoot 1
De serie loodpannen bevat meer dan 0,1% lood (EC Nr. 231-100-4 / CAS Nr. (EC Listing) 7439-92-1). Informatie over het veilig werken met lood vindt u op www.ubbink.com. 
 
Voetnoot 2
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Voetnoot 3
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Download de REACH-conformiteitsverklaring hier als PDF.

 
Copyright © 2013 Ubbink
Back to top