Menu

Ubiflux Vigor | wandtoestel | W325-W400

Omschrijving

 • Uiterst compact en energiezuinig toestel met een zeer hoog thermisch rendement
 • Praktisch in onderhoud en minimum aan service onderdelen
 • Meest accurate constant flow 2.0
 • Display TFT touchscreen
 • Snelle upgrade naar Plus uitvoering

 

De Ubiflux Vigor is leverbaar in 2 verschillende modellen:
 • W325 - 50-325m³/h
 • W400 - 50-400m³/h


Ecodesign 

Ecodesign (klimaatzonde (gemiddeld) W325 W400
Handbediend  A A
Klokregeling  A A
Centrale regeling met 1 sensor  A+ A+
Lokale regeling met 2 of meer sensoren A+ A+


Ubiflux 5jaar garantie 
De garantie op een ventilatietoestel is standaard 2 jaar. De garantie kan verlengd worden tot 5 jaar. 
Per type toestel bestaat er een garantiepakket, deze omvat: 

 • 5 standaard filtersets (1 set per jaar) 
 • invulformulier met unieke code

Voor meer info zie garantieverlenging

Forfaitaire reductiefactoren Ubiflux vraaggestuurd ventilatiesystemen

Algemene eisen
 • De Ubiflux vraaggestuurde systemen zijn conform de eisen zoals gepubliceerd in bijlage 7 van het Belgisch Staatsblad d.d. 23.12.2014 met betrekking tot de energieprestatieregelgeving.
 • De Ubbink vraaggestuurde ventilatiesystemen functioneren automatisch zonder tussenkomst van de gebruiker.
 • Tijdens de automatische werking is het toevoerdebiet in elke droge ruimte dat door de vraagsturing wordt geregeld groter of gelijk aan 10% van het minimum geëiste toevoerdebiet voor de betreffende ruimte.
Onzekerhied op de meting door de detectoren 
 • De meetnauwkeurigheid van de Ubbink CO2-sensoren voldoen aan de gestelde eis van +/- 40 ppm +5% van de waarde in het bereik tussen 300 en 1200 ppm.
 • De meetnauwkeurigheid van de Ubbink relatieve vochtig heidssensoren voldoen aan de gestelde eis van +/- 5% tussen de 10 en 90% RV.

Type detectie in de droge ruimten 
Type regeling van de toevoer in de
droge ruimten
Freduc Energielabel
CO2-lokaal: één sensor in elke droge ruimte
2 (dag/nacht) of meer zones 0,49 A+
CO2-semi-lokaal: één sensor in de belangrijkste leefruimte en één sensor in de belangrijkste slaapkamer
2 (dag/nacht) of meer zones 0,53
A+
CO2-semi-lokaal: één sensor in de belangrijkste leefruimte en één sensor in de belangrijkste slaapkamer
Centraal 0,87
A+


Voor verdere technische inlichtingen verwijzen wij naar de technische fiches - downloads 
slider sliderslider
slider sliderslider

Downloads

Brochure

Omschrijving
Ubiflux Vigor: zuivere kracht!

Datasheet

Omschrijving
Ubiflux Vigor W325
Ubiflux Vigor W400

Instructie

Omschrijving
Ubiflux Vigor W325
Ubiflux Vigor W400

Anders

Omschrijving
Ubiflux Vigor W325 | Ecodesign labels
Ubiflux Vigor W400 | Ecodesign labels
Ubiflux Vigor garantieverlenging

Delen...Delen...

 Security code
Copyright © 2013 Ubbink
Back to top