Menu

Ubiflux | plafondtoestellen | F150-F200-F300

Omschrijving

De Ubiflux plafondtoestellen is leverbaar in 3 verschillende modellen:

  • F300 - 300m³/h
  • F200 - 200m³/h
  • F150 - 150m³/h
Alle units zijn ook beschikbaar in een Plus versie. Deze laten ectra aansluitmogelijkheden toe.Ecodesign 

Ecodesign (klimaatzonde (gemiddeld) F150 F200 F300
Handbediend  A A A
Klokregeling  A A A
Centrale regeling met 1 sensor  A A A
Lokale regeling met 2 of meer sensoren A A A+Ubiflux 5jaar garantie 
De garantie op een ventilatietoestel is standaard 2 jaar. De garantie kan verlengd worden tot 5 jaar. 
Per type toestel bestaat er een garantiepakket, deze omvat: 

  • 5 standaard filtersets (1 set per jaar) 
  • invulformulier met unieke code

Voor meer info zie garantieverlenging


Forfaitaire reductiefactoren Ubiflux vraaggestuurd ventilatiesystemen

Algemene eisen
  • De Ubiflux vraaggestuurde systemen zijn conform de eisen zoals gepubliceerd in bijlage 7 van het Belgisch Staatsblad d.d. 23.12.2014 met betrekking tot de energieprestatieregelgeving.
  • De Ubbink vraaggestuurde ventilatiesystemen functioneren automatisch zonder tussenkomst van de gebruiker.
  • Tijdens de automatische werking is het toevoerdebiet in elke droge ruimte dat door de vraagsturing wordt geregeld groter of gelijk aan 10% van het minimum geëiste toevoerdebiet voor de betreffende ruimte.
Onzekerhied op de meting door de detectoren 
  • De meetnauwkeurigheid van de Ubbink CO2-sensoren voldoen aan de gestelde eis van +/- 40 ppm +5% van de waarde in het bereik tussen 300 en 1200 ppm.
  • De meetnauwkeurigheid van de Ubbink relatieve vochtig heidssensoren voldoen aan de gestelde eis van +/- 5% tussen de 10 en 90% RV.

    Freduc, vent, heat, cool, overh  
Type detectie in de droge ruimten 
Type regeling van de toevoer in de droge ruimten
Andere of geen detectie in de natte ruimten
Systeem Ubbink
CO2-lokaal: één of meerdere sensoren in elke droge ruimte
2 (dag/nacht) of meer zones 0,49
Vraagsturing 2.0
Configuratie 1
CO2-semi-lokaal: één of meerdere sensoren in de belangrijkste leefruimte en één of meerdere
sensoren in de belangrijkste slaapkamer
2 (dag/nacht) of meer zones 0,53
Vraagsturing 2.0
Configuratie 2
CO2-semi-lokaal: één of meerdere sensoren in
de belangrijkste leefruimte en één of meerdere
sensoren in de belangrijkste slaapkamer
Centraal 0,87
Vraagsturing 2.0
Configuratie 3


 
Pages-from-CATALOGUS_-2017-2018_NL_LR-(1).jpg

Voor verdere technische inlichtingen verwijzen wij naar de technische fiches - downloads 
slider slidersliderslider
slider slidersliderslider

Downloads

Datasheet

Omschrijving
Ubiflux F150
Ubiflux F200
Ubiflux F300

Instructie

Omschrijving
Ubiflux F150-F200-F300

Anders

Omschrijving
Ecodesign labels
Bestekteksten Ubiflux F150
Bestekteksten Ubiflux F300

Delen...Delen...

 Security code
Copyright © 2013 Ubbink
Back to top