Ubiflux WTW units

Omschrijving

Balansventilatie met warmteterugwinning

Met gebalanceerde ventilatie heeft u het hele jaar door comfort en gezonde lucht in uw woning. Het is immers prettig altijd voldoende zuivere, frisse lucht in huis te hebben. De Ubiflux zorgt ervoor dat de binnenlucht continu wordt ververst. De hoeveelheid lucht die wordt afgevoerd is gelijk aan de hoeveelheid die binnenkomt. De warmte uit de uitgaande lucht wordt door de Ubiflux met een rendement van circa 86% (volgens de EN308) (www.epbd.be) overgedragen aan de verse, koude buitenlucht. 
 

De warmtewisselaar

De koude, verse buitenlucht wordt aangezogen en door de warmtewisselaar gestuurd waar de warmte-uitwisseling gebeurt met een hoog rendement. Deze opgewarmde lucht wordt via kanalen naar de woonruimten zoals living, bureel, slaapkamers e.d. gestuurd. Op hetzelfde ogenblik wordt door een tweede ventilator de vervuilde lucht, komende van de natte cellen zoals keuken, badkamer, toilet, berging e.d in tegenstroom doorheen de warmtewisselaar aangezogen. De luchtstromen komen niet met elkaar in aanraking.
 

WTW-units 

De Ubiflux is leverbaar in zes verschillende modellen
 • W180 - 180m³/h
 • W300 - 300m³/h
 • W400 - 400m³/h
 • W450 - 450m³/h
Naast de standaard unit beschikken wij ook over een aantal 'flat' modellen voor inbouw in het plafond. 
 • F300 - 300m³/h
 • F200 - 200m³/h
 • F150 - 150m³/h
Alle units zijn ook beschikbaar in een Plus versie. Deze laten ectra aansluitmogelijkheden toe.


Ecodesign 

Ecodesign (klimaatzonde (gemiddeld) W180 W300 W400 W450 F150 F200 F300
Handbediend  B A A A A A A
Klokregeling  A A A A A A A
Centrale regeling met 1 sensor  A A A A A A A
Lokale regeling met 2 of meer sensoren A A+ A+ A A A A+


Ubiflux 5jaar garantie 
De garantie op een ventilatietoestel is standaard 2 jaar. De garantie kan verlengd worden tot 5 jaar. 
Per type toestel bestaat er een garantiepakket, deze omvat: 

 • 5 standaard filtersets (1 set per jaar) 
 • invulformulier met unieke code

Voor meer info zie garantieverlenging

Forfaitaire reductiefactoren Ubiflux vraaggestuurd ventilatiesystemen

Algemene eisen
 • De Ubiflux vraaggestuurde systemen zijn conform de eisen zoals gepubliceerd in bijlage 7 van het Belgisch Staatsblad d.d. 23.12.2014 met betrekking tot de energieprestatieregelgeving.
 • De Ubbink vraaggestuurde ventilatiesystemen functioneren automatisch zonder tussenkomst van de gebruiker.
 • Tijdens de automatische werking is het toevoerdebiet in elke droge ruimte dat door de vraagsturing wordt geregeld groter of gelijk aan 10% van het minimum geëiste toevoerdebiet voor de betreffende ruimte.
Onzekerhied op de meting door de detectoren 
 • De meetnauwkeurigheid van de Ubbink CO2-sensoren voldoen aan de gestelde eis van +/- 40 ppm +5% van de waarde in het bereik tussen 300 en 1200 ppm.
 • De meetnauwkeurigheid van de Ubbink relatieve vochtig heidssensoren voldoen aan de gestelde eis van +/- 5% tussen de 10 en 90% RV.

    Freduc, vent, heat, cool, overh  
Type detectie in de droge ruimten 
Type regeling van de toevoer in de
droge ruimten
Andere of geen detectie in de
natte ruimten
Systeem Ubbink
CO2-lokaal: één of meerdere sensoren in elke
droge ruimte
2 (dag/nacht) of meer zones 0,49
Vraagsturing 2.0
Configuratie 1
CO2-semi-lokaal: één of meerdere sensoren in
de belangrijkste leefruimte en één of meerdere
sensoren in de belangrijkste slaapkamer
2 (dag/nacht) of meer zones 0,53
Vraagsturing 2.0
Configuratie 2
CO2-semi-lokaal: één of meerdere sensoren in
de belangrijkste leefruimte en één of meerdere
sensoren in de belangrijkste slaapkamer
Centraal 0,87
Vraagsturing 2.0
Configuratie 3
Pages-from-CATALOGUS_-2017-2018_NL_LR-(1).jpg

Voor verdere technische inlichtingen verwijzen wij naar de technische fiches - downloads 
slider slidersliderslider
slider slidersliderslider

Downloads

Brochure

Omschrijving
Ubiflux Vigor: zuivere kracht!
Ecodesign labels

Datasheet

Omschrijving
Ubiflux F150
Ubiflux F200
Ubiflux F300
Ubiflux W180
Ubiflux W300
Ubiflux P300
Ubiflux W400
Ubiflux W450

Instructie

Omschrijving
Ubiflux F150-F200-F300
Ubiflux W180
Ubiflux W300-W400-W450
Ubiflux P300
Klokregeling

Anders

Omschrijving
Bestekteksten Ubiflux F150
Bestekteksten Ubiflux F300
Bestekteksten Ubiflux W180
Bestekteksten Ubiflux W300
Bestekteksten Ubiflux W400

Delen...Delen...

 Security code
Copyright © 2013 Ubbink
Back to top