Menu

Eco-designlabels op woonhuisventilatoren

wo | aug 27 - 2014

Vanaf 1 januari 2016 dient men net zoals tv's, koelkasten, wasmachines,... ook de woonhuisventilatoren te voorzien van een Eco-design energielabel

Wat is Eco-design? 

De Ecodesign van de Europese Unie is een richtlijn die verplichte ecologische eisen stelt aan alle energieconsumerende en energie-gerelateerde producten die verkocht worden in de EU lidstaten. De richtlijn komt voort uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) voor het energiezuiniger maken van gebouwen. Binnen deze richtlijnen zijn meer dan 40 productgroepen (CV-ketels, lampen, Tv's, koelkasten, etc.) gedefinieerd, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40% van de huidige uitstoot van broeikasgassen in Europa.

Ventilatie met warmteterugwinning scoort standaard al een groen label (A+, A of B). Onze ventilatietoestellen met warmterugwinning, de Ubiflux 400 en 300, de  Ubiflux F300 en 150 krijgen standaard al het A-label. Bij toepassing van een Ubiflux in combinatie met sensoren is vaak zelfs een A+ label mogelijk.
&%

 


Copyright © 2013 Ubbink
Back to top