Menu

Ventilatie Workshop - Ubiflux Vigor

do | mrt 28 - 2019

Tijdens deze workshop maakt u kennis met onze nieuwste ontwikkelingen binnen de ventilatiemarkt. Naast een stukje theorie, kunt u in onze Experience Academy ook de praktische kant benaderen. In het ‘ventilatiehuis’ krijgt u de kans om uitgebreid in te spelen op het inregelen van de ventilatieunit en de ventilatiekanalen...

Maak keuze uit één van de volgende data:
  • 25 april 2019
  • 15 mei 2019
  • 18 juni 2019

Inschrijven kan via dit formulier en mail uw antwoordstrook naar marketing@ubbink.be.
Plaatsen zijn gelimiteerd tot 10 deelnemers per sessie!


Copyright © 2013 Ubbink
Back to top